Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

Ο ΝΑΟΣ ΣΤΟ ΕΛΑΤΟΔΑΣΟΣ

Ο ναός του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χλμ από τον οικισμό Δολιανά και 2 χλμ. από την κοινότητα Κρανιά του Ασπροποτάμου.
Τα στοιχεία που αφορούν στην ιστορία του ναού είναι ελάχιστα, και αυτά που υπάρχουν στοιχειοθετούν την ιστορία του μνημείου από τον 19ο αι. και μετά.

Διαβάστε περισσότερα ▶

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την τοποθεσία ▼